خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی
-->

حمایت های تحصیلی در شهرستان فهرج

 

در سال 1396 جمعاً 2450 پک و در سال 1397 در جهت تأمین بخشی از نیازهای آموزشی جهت دانش آموزان شهرستان فهرج با کمک تعدادی از خیرین محترم ، خیریه شهید گلشیرازی بنیاد کودک مؤسسه خیریه تات و مجمع خیرین قرآنی اصفهان جمعاً تعداد 2850 پک لوازم التحریر و با همراهی آموزش و پرورش شهرستان فهرج توزیع گردید.

اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت و توسعه آموزش و پرورش در شهرستان فهرج:

1)    برگزاری جلسات تعاملی با مسئولین اداره آموزش و پروش استان و شهرستان

2)    تعامل با مجمع خیرین مدرسه ساز

3)    تعامل و هم افزایی با انجمن ها و خیریه های ملی در تهران برای حمایت از دانش آموزان نیازمند

4)    پیگیری از تکمیل و ساخت مدارس نیمه تمام و مدارس تخریبی شهرستان

5)    آموزش و توان افزایی مربیان پرورشی مدارس شهرستان فهرج

6)     حمایت از دانش آموزان بی  بضاعت با اهدای لوازم تحریر در سال 1396 جمعاً 2450 پک و در سال 1397 در جهت تأمین بخشی از نیازهای آموزشی جهت دانش آموزان شهرستان فهرج با کمک تعدادی از خیرین محترم ، خیریه شهید گلشیرازی بنیاد کودک مؤسه خیریه تات و مجمع خیرین قرآنی اصفهان جمعاً تعداد 2850 پک لوازم التحریر و با همراهی آموزش و پرورش شهرستان فهرج توزیع گردید.

به منظور آشنایی بیشتر وا وضعیت آموزش و پرورش شهرستان فهرج اینجا کلیک فرمایید.

 

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com