خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی
-->

خانه سلامت شهرستان فهرج

از سال 1395 در شهرستان فهرج با کمک خیریه موسی بن جعفر و با راهنمایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فهرج و دانشگاه علوم پزشکی بم، خانه سلامت در شهرستان فهرج راه اندازی شد.این مجموعه تاکنون بیش از 850 بیمار را شناسایی و پرونده سازی کرده و از این تعداد بیش از 145 نفر جهت معالجه و درمان به سایر استانها از جمله اصفهان و تهران اعزام نموده.و نزدیک به 450 نفر از بیمارانی که پرونده آنها در خانه سلامت تشکیل شده حمایت مالی و درمانی نموده.

خانه سلامت شهرستان فهرج

از سال 1395 در شهرستان فهرج با کمک خیریه موسی بن جعفر و با راهنمایی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فهرج و دانشگاه علوم پزشکی بم، خانه سلامت در شهرستان فهرج راه اندازی شد.این مجموعه تاکنون بیش از 850 بیمار را شناسایی و پرونده سازی کرده و از این تعداد بیش از 145 نفر جهت معالجه و درمان به سایر استانها از جمله اصفهان و تهران اعزام نموده و نزدیک به 450 نفر از بیمارانی که پرونده آنها در خانه سلامت تشکیل شده حمایت مالی و درمانی نموده است که گزارش مختصری به شرح ذیل ارائه می گردد:

1)     هموفیلی:

غربال گری و شناسایی بیماران هموفیلی فهرج و اعزام آنها به کرمان و سپس برای ثبت نهایی وضعیت آنها در انجمن هموفیلی ایران اقدام گردیده است.

2)     ام اس:

آموزش سفیران سلامت در خصوص بیماری ام اس در شهرستان فهرج

شروع کار غربالگری و شناسایی و حمایت از بیماران ام اس و تهیه دارو

3)     اتیسم:

آموزش چهار نفر از افراد بومی سفیران سلامت فهرج در اصفهان

شروع کار شناسایی و غربالگری در شهرستان فهرج

4)     سرطان:

1. مذاکره با موسسه محک

2. مذاکره با موسسه دهش پور

3. مذاکره با موسسه یاس کرمان

4. شناسایی چهل و دو بیمار سرطانی در فهرج  شناسایی شده که پرونده بیست نفر از آن عزیزان تحویل خیریه امام موسی  بن جعفر شهرستان برای درمان وکمک هزینه شده است.

5. پیگیری درمان بیماران شناسایی شده در فهرج توسط مسئول پیگیری و خانه سلامت

7. نشست هم اندیشی و ارائه گزارش توسط سفیران سلامت فهرج

8. در شهرستان فهرج تاکنون تعداد ۴۶بیمار سرطانی شناسایی شده است که برای ۳۰ بیمار تشکیل پرونده شده است که تعداد ۶ نفر آنها کودکان زیر ۱۰سال می باشند که به کمک خانه سلامت و خیریه امام موسی بن جعفر(علیه السلام) و خیریه شهید محمد گلشیرازی اصفهان تاکنون خدمات و مشاوره های خوبی به این عزیزان ارائه  شده است

5)     صرع:

معرفی انجمن صرع ایران به مسئول پیگیری فهرج

اطلاع رسانی در خصوص شناسایی بیماران صرع و اعصاب و روان

اطلاع رسانی و تشکیل پرونده برای بیماران صرع در خانه سلامت فهرج

شناسایی تعداد 35 بیمار صرعی در فهرج و ارتباط آنها با انجمن صرع ایران

6)      تالاسمی:

1.تهیه گزارش تالاسمی درکانون بیماران خاص کرمان

2. نشست با مدیرعامل انجمن تالاسمی و مسئول پیگیری بیماران تالاسمی ومسئول

خانه سلامت شهرستان فهرج جهت ایجاد دفترنمایندگی انجمن  تالاسمی در شهرستان فهرج

3.حمایت در تشکیل و تجهیز انجمن تالاسمی فهرج

4. ارائه خدمات رایگان به بیماران تالاسمی شهرستان فهرج

5. اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سایت کانون هموفیلی و استفاده از خدمات

6. تشکیل پرونده برای بیماران تالاسمی فهرج

7)     آسم:

شناسایی 28 نفر افراد دارای آسم در شهرستان فهرج و پیگیری امور آنها

8)     معلولین:

حمایت تعدادی از معلولین در زمینه های درمانی، معیشتی و .....

تشکیل پرونده به تعداد 100 نفر معلول

کمک هزینه درمانی به ۲۵معلول که ۱۵نفر جهت درمان اقدام کرده و ۷ نفر دیگر به اصفهان اعزام شده اند.

9)     بیماری چشمی:

1.پیگیری معاینه 800 نفر بیمار چشمی :

2. اعزام بیماران از منطقه محروم نگین کویر برای درمان رایگان به کمپ نوراوران سلامت با مشکلات دهان و دندان و چشم پزشکی به شهرستان ریگان توسط مرکز بهداشت و درمان شهرستان فهرج

3. اسکن چشم ،بیماران چشمی روستاهای تحت پوشش منطقه فهرج توسط تیم چشم پزشکی نور آوران سلامت ریگان جهت عمل با همکاری ، هماهنگی و مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فهرج

4. ویزیت تعدادی از کودکان بیماری چشمی توسط نوراوران سلامت ریگان ارجاع توسط مسئول پیگیری بیماری چشمی

5. اعزام بیماران چشمی به اصفهان برای انجام معاینات و درمان توسط پزشکان مجرب

10) بهداشت محیط:

در شهرستان فهرج بیش از 700 خانوار فاقد سرویس های بهداشتی و حمام می باشند براین اساس با پیگیری هایی که صورت گرفته با کمک خیرین خیریه موسی بن جعفر (ع) برای احداث 60 دستگاه سرویس بهداشتی با کمک بخشداری نگین تأمین اعتبار و پیگیری نموده است.

 

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com