خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی

چگونه می توانم کمک کنم

10 خرداد 1399

آدرس خیریه: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده - خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

شماره تماس: 03444280434

خانم محمدزاده: 09385106187

آقای یوسف پور: 09136555155 

 

حساب بانک ملی موسسه خیریه موسی ابن جعفر (ع) فهرج

شماره حساب

0111369172000

شماره شبا

IR70170000000111369172000

شماره کارت

6037991899933679

حساب های نذورات خاص موسسه خیریه موسی ابن جعفر (ع) فهرج

خرید و توزیع آرد و نان بانک کشاورزی فهرج

شماره حساب

884131764

شماره شبا

IR530160000000000884131764

حساب سادات بانک کشاورزی فهرج

شماره حساب

884131753

شماره شبا

IR590160000000000884131753

مساعدت های عمرانی بانک کشاورزی فهرج

شماره حساب

755359175

شماره کارت

6037707000247613

 

به نام موسسه خیریه و غیرانتفاعی موسی بن جعفر (ع)

 جلب مشارکت های خیریه ای انجام شده و در حال انجام

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434
خانم محمدزاده: 09385106187

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com

کلیه حقوق متعلق به مؤسسه خیریه موسی بن جعفر(ع) فهرج کرمان می باشد.