خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی

آموزش، توان افزایی و دانایی محوری

11 دی 1348

 بسمه تعالی

مدل طرح توان افزایی نیروی انسانی بومی

در راستای توسعه و توانمند سازی شهرستان فهرج

 ضرورت تهیه و اجرای طرح و مدل جامع برای توسعه شهرستان فهرج:

   شهرستان فهرج کرمان یکی از محروم ترین مناطق و کم برخوردار کشور با ظرفیت های بسیار زیاد و همچنین وجود آسیب های اجتماعی زیادی است که توجه ویژه و خاص مسئولین و تمام دستگاه ها را می طلبد تا بیاری مردم رنج کشیده این دیار بشتابند و ضروری است اقدامی اساسی صورت پذیرد تا بتوان با کمک خود مردم آن منطقه و با استفاده از ظرفیت های موجود استان کرمان و سایر استانها گامی در توسعه آن منطقه برداشت و برای این باید الگویی طراحی شود تا بتواند پازل نیازهای منطقه را با همت عالی کنار هم چید و یک مدل جامع را ارائه نمود.

 مدلی که هم اکنون معرفی میشود حاصل تجربیات صورت گرفته تیم مربوطه در سایر نقاط کشور و در آن منطقه می باشد که با توجه به الگوهای موجود واجراء شده در سایر نقاط داخل و خارج کشور طراحی گردیده و به عنوان یک پیشنهاد مطرح می گردد تا در مراحل بعدی با استفاده از نظریات صاحبان فکر و مسئولین گرانقدر نهادهای دولتی و غیر دولتی و با هم افزایی آنها بتوان با راهکاری کاملا عملی و قابل اجراء و ایفای بخشی از وظایف خود در این منطقه باعث رشد و توسعه آن شد.

 مقدمه طرح:

 طرح توان افزایی شهرستان فهرج کرمان به عنوان یکی از جامع ترین و ابتکاری ترین طرحهای توانمندسازی در مناطق محروم می باشد که بر حسب نوع، روش و راهبرد آن می تواند الگوئی مناسب برای مناطق محروم کشور باشد.

 در راستای حمایت از مناطق محروم کشور این از مهم ترین شاخص های توان افزایی اجرای راهکارهای مدیریتی و استراتژیک و استفاده از سرمایه های اجتماعی است.سرمایه های اجتماعی اعم از نیروهای انسانی ، ظرفیتهای موجود، تهدیدها و فرصتها و در مجموع استفاده از وضعیت موجود برای تغییر می تواند به عنوان یک کار نو و کاربردی مورد توجه قرار گیرد.

  مدل طرح انتخاب شده:

 بر اساس استانداردهای جهانی  (E &D)(development & (Empowerment توانمندسازی و تسهیل در توسعه از طریق مشاوره ، آموزش، توانمندسازی و حمایت نیروی انسانی بومی

 محل اجراء:

  شهرستان فهرج کرمان

 شاخص رفتاری :

 تسهیل در روند محرومیت زدایی فهرج کرمان

 پایه رفتار:

 توان افزایی در شهرستان فهرج ، استفاده مشاوره، آموزش و حمایت با تکیه بر اصل مطالبه گری ، تسهیل گری و هم افزایی در نیروهای داوطلب منطقه.

 مدل اجرا:

 گزینش و آموزش ویژه یک صد نفر تسهیلگر یا یک صد گروه یا یک صد سازمان مردم نهاد برای اشراف و پیگیری نیل به حصول نتیجه جهت یکصد موضوع در شهرستان فهرج از نیروهای داوطلب بومی علاقه مند و با انگیزه خدمت رسانی بخصوص از بین متخصصین ، فعالین اجتماعی و فرهنگی ، زنان و جوانان توانمند و بازنشستگان و بطور كلي نيروهاي خلاق با رویکرد توسعه ورفع مشكلات يكصد عنوان درفهرج را به عنوان یکی از طرح های مهم قابل اجرا برای فهرج انتخاب گردید، طی یک بازه میان مدت تا بلند مدت به اجرا در خواهد آمد و نیروهای بومی با عنوان یاوران فهرج هریک برای یک موضوع کلیدی عنوان (از صد عنوان انتخاب شده برای توسعه شهرستان فهرج) قابلیت های لازم را کسب و ضمن آموزش و کسب اطلاعات لازم و ارتباطات مورد نیاز با مراکز دولتی و غیر دولتی و خیریه ها و موسسات مردم نهاد نسبت به پیگیری و مطالبه گری و تسهیل گری تا تحقق و به نتیجه رسیدن (قطعی یا نسبی) را به عهده می گیرند و در این رهگذر فرد انتخاب شده به طروق مختلف یا با استفاده از سیستم های نرم افزاری به صورت مرتب اطلاعات از بالا به وی و عمملکرد و کار انجام شده از پایین به بالا یا برعکس موارد مورد نیاز توسط ستادی که نام آن به نام  خانه توسعه فهرج مستقر در شهر فهرج و یا ستادهایی که بنا به نیاز در خارج از منطقه است رصد می گردد.

 در این برنامه ها افراد انتخاب شده فوق برای هر موضوع مورد نظر از درون جامعه هدف (با ساختار یک مؤسسه مردم نهاد کلی- توسعه فهرج) ،از طریق روش های استاندارد گزینش شده و تحت آموزش های لازم برای پرورش ایده ها و مهارت های خود و تبدیل آن به طرح های سازنده و عملیاتی در آن موضوع بخصوص قرار خواهند گرفت.و مطالب مورد نیاز ورودی و خروجی در نرم افزار و اعلام، پشتیبانی راهبردی خواهد شد بدیهی است نتایج مستقیم و غیر مستقیم این گونه روش ها بسیار زیاد است و میتوان با «فرصت شناسی، ایده یابی، توان افزایی و نهادسازی» کارهای زمین مانده را با روش عدم تصدی گری و در چارچوب رویه بسترسازی و تسهیل گری در جامعه هدف به پیش برد.
در شهرستان فهرج متاسفانه وجود بیکاری و مشکلات اشتغال و آسیب های اجتماعی گسترده (بسیار بالاتر از ميانگين شاخص كشوري ) ، مشکلات معیشتی ، نبود بیمارستان و مراکز درمانی مناسب، مسائل زیست محیطی، خشکسالی و کشاورزی و عدم زیرساختارهای پویا زمینه ساز معضلات اقتصادی و اجتماعی متعددی برای این شهرستان گردیده است و در چنین شرایطی طراحی و اجرای برنامه هایی برای کاستن از شدت بحران، ضروری به نظر می رسد.
طرح های توان افزایی نیروها و مدیران بومی با رویکرد توسعه یکی از راهکارها برای غلبه بر این مشکلات است.که این طرح ها به صورت جامع در بسیاری از کشورهای مختلف در حال توسعه انجام گرفته و در ایران نیز به صورت متفاوت توسط بعضی از ارگان ها انجام شده ولی سوق و جهت سرمایه گذاری مستقیم و تصدی گری و به خصوص اعزام نیروهای متخصص غیر بومی گاهاً نه تنها نتیجه مثبتی نداشته بلکه با نبود منابع کافی و عدم استمرار برنامه های پیش بینی شده متاسفانه نتایج معکوسی در بر داشته که امید است با اجرای این طرح در شهرستان فهرج حداقل در یک دوره میان مدت
بتوان اقدامات موثری را به اجرا درآورد.

 بنابراین لازم و ضروری است جهت تسریع در اجرای این طرح، به موارد زیر توجه گردد:

 1.شناسایی ظرفیت ها و ماموریت های دستگاهها و سازمانهای دولتی و غیردولتی، و تعریف نقش آنها در شهرستان فهرج

 2.رایزنی و تعامل با سازمان های غیر دولتی و خیریه های توانمند سراسر کشور برای یاری شهرستان فهرج

 3.برنامه ریزی و ایجاد بستر لازم به جهت حضور فعالتر در شهرستان فهرج

 4.تعریف حوزه های مختلف و اولویت های مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیردولتی و موسسات مردم نهاد در شهرستان فهرج

 مراحل اجرا :

 1.شناسایی عوامل ونیروی انسانی بومی و توسعه فرآیند توسعه محوری

 2.تحلیل وضعیت موجود منطقه برای هر عنوان مورد نیاز

 3.آموزش و توان افزایی

 4.مشاوره و ساختار سازی

 5.تسهیلگری و بستر سازی

 6.آموزش در خصوص پیگیری و تسهیل گری

 هر یک از این مراحل شامل شرایط ، ضوابط و برنامه ریزی خاص خود است .

 در این طرح با توجه به اولویت بندی نیازهای منطقه و تحلیل وضعیت موجود SWOT)) صد عنوان و موضوع از حوزه های اصلی به شرح ذیل برای برون رفت از وضعیت موجود و مسیر توسعه در منطقه، انتخاب که در ابتدای اجرای طرح برای هر عنوان یک فرد (یا یک مؤسسه مردم نهاد یا یک گروه) به عنوان مسئول پیگیری برای آن عنوان یا موضوع انتخاب می شود تا اقدامات بعدی را به عمل آورد.

 

شناسایی و استفاده از ظرفیت های مختلف  که لازم است برای  توان افزایی شهرستان  فهرج  تعامل و مساعت  بنمایند :

در راستای اجرای طرح توان افزایی و توسعه شهرستان فهرج کرمان یکی از مهمترین ابزارهای این طرح استفاده از ظرفیتهای موجود است که در دوبخش دستگاه های دولتی و دستگاه های غیر دولتی تعریف می گردند:


    ظرفیتهای ملی :

    1. سازمانهای دولتی :  

          با توجه به اینکه در راستای توسعه و توان افزایی هر منطقه ای یکی از مهمترین ابزار حمایت نهادهای دولتی است و همچنین ساختار کشوری نقش موثری در برنامه ریزی و روند اجرایی و البته نظارت دارند:

ردیف

نام موسسه

ردیف

نام موسسه

1

معاونت ریاست جمهوری در امور مناطق روستایی

16

سازمان بهزیستی

2

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

17

سازمان تامین اجتماعی

3

وزارت جهاد کشاورزی

18

اتاق بازرگاني

4

وزارت تعاون، کار و رفاه تأمين اجتماعي

19

ستاد مبارزه با مواد مخدر

5

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

20

وزارت ورزش و جوانان

6

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

21

سازمان ثبت اسناد و املاک

7

سازمان حفاظت محيط زيست

22

سازمان تعاون روستایی ایران

8

سازمان جنگلها و مراتع و ابخیز داری

23

شركت پشتيباني امور دام كشور

9

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر

24

مرکز ملی فرش ایران

10

سازمان توسعه راههای کشور

25

وزارت مسکن و شهرسازی

11

سازمان شهرداریها ودهیاریها

26

شبكه ملي مدارس ايران

12

بنياد مستضعفان و جانبازان

27

سازمان آموزش فني وحرفه ای

13

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

28

سازمان بازنشتگي كشوري

14

كميته امداد امام خميني

29

سازمان بیمه خدمات درمانی

15

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

30

اتاق تعاون مرکزی ج.ا. ایران

2.سازمانهای غیر دولتی و خیریه های ملی:

    در بخش استفاده از ظرفیتهای غیر دولتی یکی از مهمترین بخشهای مورد نظر خیریه ها وسازمانهای غیر دولتی است با توجه به اینکه این سازمانها به صورت عام المنفه فعالیت میکنند و در راستای اهداف خود میتوانند خدماتی را به شهرستان فهرج ارائه دهند

ردیف

نام موسسه

ردیف

نام موسسه

1

بنیاد کودک

46

مجمع خیرین سلامت کشور

2

موسسه محک

47

انجمن خیریه حمايت از بيماران نقص ايمني اوليه حضرت صديقه طاهره(س)

3

موسسه خیریه مهر گیتی

48

موسسه رعد الغدیر

4

مجمع خیرین مسجدساز

49

انجمن خیرین راه و ترابری

5

شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه

50

انجمن ملی حمایت از زنان بی پناه

6

بنیاد کمک

51

انجمن بین المللی زنان ایرانانجمن بین المللی زنان ایران

7

انجمن صرع ایران

52

موسسه راهی به سوی نور

8

بنیاد خیریه امور بیماریهای خاص

53

خیریه توسعه و توان جوانان وطن

9

انجمن پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

54

موسسه امدادگران عاشورا

10

کانون هموفیلی ایران

55

بنیاد خواجه نصیر طوسی

11

انجمن حمایت از بیماران کبدی ایران

56

انجمن سلامت خانواده ایران

12

جامعه معلولین ایران

57

خانه ای بی ایران

13

انجمن تالاسمی ایران

58

بنیاد نیکوکاری رایحه

14

بنیاد ملی سالمندان

59

بنیاد پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی

15

بنیاد برکت

60

موسسه حمایت از کودکان کم شنوا و ناشنوا نیوشا(محکن)

16

انجمن حمایت از حقوق کودکان

61

انجمن زنان مدیر کارآفرین

17

موسسه خیریه پیام آوران مهر علوی

62

خیریه مهر طه

18

جامعه نیکوکاری ابرار

63

موسسه خیریه نوای مهر ایرانیان

19

بنیاد خیریه دستهای مهربان

64

جمعیت دانشجویی امام علی علیه السلام

20

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به نقص ایمنی ایران

65

سندرم دان ایران

21

انجمن اوتیسم ایران

66

انجمن کودکان فرشته ایرانیان

22

بنیاد بیماریهای نادر

67

انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده

23

موسسه خیریه قدر علوی

68

شبکه ملی ناشنوایان و کم شنوایان

24

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی

69

بنیاد خیریه موج مهربانی

25

بنیاد خیریه بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان

70

انجمن ملی زنان کارآفرین

26

انجمن علمی سرطان ایران

71

بنیاد همدلان کودک

27

جمعیت ملی مبارزه با سرطان

72

سازمان دفاع از قربانیان خشونت

28

انجمن حمایت از خانواده ها و بیماران PQ

73

انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی

29

انجمن حمایت از بیماران مبتلا به صرع ایران

74

بنیاد خیره نوآوران سلامت

30

انجمن حمایت از عفونی کشور

75

انجمن پزشکان کودکان ایرانی

31

کلینیک مددکاری اجتماعی ایران

76

مجمع هم اندیشی تشکلهای غیر دولتی ایران

32

موسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانی

77

انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی

33

مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران

78

حامیان جامعه مدنی

34

خیریه بهنام دهش پور

79

انجمن حمایت از بیماران ام اس ایران

35

انجمن احیا ارزش ها

80

انجمن پیشگیری و درمان چاقی ایران

36

موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید

81

بنیاد خیریه کامرانی

37

موسسه کنشگران توسعه پارس

82

بنیاد خیریه سپهر

38

خانه کارآفرینان ایران

83

موسسه فرهنگی آموزشی و اطلاع رسانی قلم صنع ایران

39

موسسه پیام آوران ساحل امید

84

انجمن ژنتیک ایران

40

مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی

85

خیریه اشرف الانبیا

41

انجمن مطالعات خانواده در ایران

86

خیریه کرامات محسنین

42

انجمن خیریه قلب ایران

87

انجمن روانشناسی ایران

43

انجمن حمایت از بیماران دستروفی

88

موسسه مهر گیتی

44

انجمن ملی گردشگری ایرانیان

89

مجمع خیرین مدرسه سازان کشور

45

موسسه مطالعات مبارزه با دخانیات

90

موسسات خیریه و سازمانهای غیردولتی در حوزه های مختلف استان کرمان

ظرفیتهای استانی  ( استان کرمان ) :

         علاوه بر دستگاه ها و نهادهای دولتی موجود در منطقه، سازمانهای غیردولتی مستقر در استان کرمان نیز با توجه به شرح ماموریت آنها در شهرستان فهرج مورد توجه قرار دارند

الف)بهداشتی و درمانی     

نام

شهر

تلفن تماس

آدرس

خیریه ندای رحمت بیمارستان کاشانی

کرمان

بیمارستان کاشانی کرمان

خیریه پیوند اعضای نفیس کرمانی

کرمان

انجمن حمایت از بیماران روانی کرمان

کرمان

انجمن حمایت از بیماران تالاسمی کرمان

کرمان

خ شهید رجایی کوچه 78 مرکز درمانی بیماریهای خاص

خیریه درمانی پژوهشی امیر المومنین علیه السلام

کرمان

خ فیروزه ساختمان علی ابن ابی طالب (ع)

خیریه درمانی جواد الائمه

کرمان

خ بهشتی نبش چهار راه سمیه ساختمان جواد الائمه

مرکز ایدز زنان کرمان

کرمان

خ ابوذر شمالی

کوچه 28- پلاک 16

خیریه ثامن الححج

کرمان

32712001

خ شهیدرجایی کوچه 78 مرکز بیماریهای خاص

حمایت از بیماران مبتلا به سرطان یاس

کرمان

6 - 33342791

09140510039

ضلع شرقی بلوار 22 بهمن ، جنب کلانتری 15 ساختمان مرکزی انجمن یاس کرمان

موسه خیریه مشیز حضرت زهرا (س) کرمان

کرمان

32267428

  32267466  

کرمان، نبش جهاد سه

   

ب)اشتغال و کارآفرینی

نام

شهر

تلفن تماس

آدرس سایت

آدرس

بنیاد خیریه رحمت کریمان

شهر جیرفت

09133489903

پورتال خیریه های کشور - جیرفت - بنیاد خیریه رحمت کریمان

میدان خیبر کوچه خیبر 23 فرعی دوم

گروه کارآفرینان کلوت راسخ

شهر کرمان

****

بلوار جمهوری اسلامی خ والفجر جنوبی . روبروی بانک ملی

خانه کار آفرینان بوتیا

شهر کرمان

03432435578

وبلاگ خانه کارآفرینان استان کرمان

خ والفجر جنوبی طبقه طبقه فوقانی نمایشگاه جیلی

موسسه حامیان فرهنگ قر ض الحسنه و کار آفرینی کرمان

شهر کرمان


۰۳۴۳۲۴۶۳۸۷۰

http://qhami.com/vip/kerman/

بلوار جمهوری نبش کوچه دو جنب بانک کشاورزی - ساختمان گروه توسعه کارآفرینی ثمین

موسسه خیریه مشیز کوثر حضرت زهرا (س) کرمان

شهر کرمان

32267428- 034

32267441-034

http://kosarmashiz.ir

کرمان، نبش جهاد سه

ج) امور زنان و خانواده

نام

شهر

تلفن تماس

آدرس سایت

آدرس

بنیاد خیریه رحمت کریمان

شهر جیرفت

09133489903

 

میدان خیبر کوچه خیبر 23 فرعی دوم

موسسه خیریه همراهان بم

شهر بم

344219603

http://www.bamngo.org/

شهرستان بم ، خیابان صدوقی ، خیابان مدنی ، کوچه دکتر وهاب

حمعیت مهر زنان کرمان

کرمان

بنیاد خیریه سپهر

کرمان

 

بم -بلوار جمهوری اسلامی

کوچه شهید بیگلری مجتمع

خیریه سپهر

خیریه زنان نیکوکار مهتاب نیک گامان جمشید

کرمان

فاکس:32476131 همراه:09133434826

http://www.per.kmwca.ir/

خیابان بهشتی، جنب شرکت نفت، انتهای کوچه شماره 5، پلاک 29

د) مشاوره و مددکاری  

نام

شهر

تلفن تماس

آدرس سایت

آدرس

کانون مددکاری سبحان کرمان

کرمان

جامعه معلولین کرمان

کرمان

خیریه حمایت از سالمندان و ایتام

کرمان

کانون نابینایان دکتر خزائلی سیرجان

سیرجان

33232627

32280913

/www.cnkhazaeli.blogfa.com

سیرجان بلوار دکتر صادقی کوچه اعلاء کانون نابینایان دکتر خزائلی

کانون ناشنوایان کرمان

کرمان

خ امام خمینی جنب بانک مسکن کانون

انجمن ضایعه نخاعی پوریای کرمان

خ استقلال چهار خواجو مجتمع بهزیستی استقلال

انجمن حمایت از کم توانان ذهنی استان کرمان

خ فیرزوه کوچه شماره 7 پلاک 36

انجمن حمایت از معلولین ضایعه نخاعی و جسمی و حرکتی سیرجان

بنیاد خیریه سپهر کرمان

بم

32215973

32215972

 

بلوار جمهوری اسلامی

کوچه شهید بیگلری مجتمع خیریه سپهر

کانون ناشنوایان سیرجان

سیرجان

۰۳۴

-3۴۲۲۰۰۰۰  

http://www.deafsirjan.com

بلوار دکتر صادقی، چهارراه اشکذری، طبقه

۲

بانک کشاورزی، جنب دندانسازی مینا

موسسه کوثر مشیز حضرت زهرا (س) کرمان

کرمان

32267428 32267466

http://kosarmashiz.ir

کرمان، نبش جهاد سه

مجمتع نیکوکاری آموزشی رعد کرمان

کرمان

03432113777

www.raadkerman.org

بلوار جمهوری اسلامی - روبروی دانشکده فنی 7616616666

ه) مذهبی، ورزشی، هنری

نام

شهر

تلفن تماس

آدرس سایت

آدرس

بنیاد خیریه رحمت کریمان

شهر جیرفت

09133489903

میدان خیبر کوچه خیبر 23 فرعی دوم

کانون فرهنگی هنری معراج همت آباد علیا رفسنجان

رفسنجان

روستای همت اباد خیابان امام حسین جنب مسجد جامع

موسسه خیریه افق روشن شهر بابک

شهر بابک

موسسه فرهنگی حمایتی یوسف کویر کرمان


کرمان

بنیاد فرهنگی تربیتی حاج علی اکبر صنعتی کرمان

بنیاد علمی فرهنگی امام موسی صدر

کرمان

32260404

www.bonyadesadr.ir

خیابان شریعتی، بعد از چهارراه کاظمی، پاساژ سجاد، طبقه دوم، واحد

۳۲۹

اتحادیه موسسات قرآنی

 


سر فصل ها و عناوین و موضوعاتی که در حوزه آموزش و توان افزایی باید به آنها توجه شود:

 1.امور کودکان                                                         2.اشتغال و کار آفرینی

 3.آسیب های اجتماعی                                               4.بهداشت و درمان

 5.فرهنگی دینی                                                                   6.گردشگری و صنایع دستی

 7.منابع طبیعی و محیط زیست                                                8.نیکوکاری و امور خیریه

 9.امور زنان                                                           10. امور سالمندان

 11.ساخت و ساز و توسعه                                         12.علمی پژوهشی

 13.ورزشی، هنری                                                   14. حمل و نقل و ترابری

 15.آموزش های کاربردی، فنی حرفه ای                       16.رسانه و خبری و مستندسازی

 17.دانشگاه و دانشجو                                              18.فرهنگیان، معلمین و دانش آموزان

 19.نمایشگاه و دستاوردها                                         20.مشاوره و روانشناسی

 21.پشتیبانی و تدارکات

 موارد فوق به عنوان عناوین اصلی مورد نیاز شهرستان به روش زیر مورد پیگیری و بررسی قرار میگیرند :

 برای هر یک از عناوین مراحل زیر اجرایی میشود :

 1.شناسایی و تحلیل وضعیت موجود در مورد عنوان   

 2.تعیین فرد مسئول پیگیری این عنوان   

 3.تعیین مراکز و اماکن و دستگاههای مرتبط با عناوین   

 4.تعیین شاخصهای توسعه و ارتقای عنوان   

 5.آموزش افراد مسئول پیگیری عنوان   

 6.ارایه مشاوره به افراد مسئول در راستای پیگیری و تسهیل گری   

 7.تسهیلگری در راستای توسعه عنوان در شهرستان   

 8.پایش برنامه طبق زمانبندی   

 9.سنجش همگامی عناوین در رسیدن به توسعه حوزه مورد نظر با مدیریت خانه توسعه فهرج   

 10.ارزبابی توسعه و شاخصهای توانمند سازی نیروهای بومی  

 11.مراحل دقیق گزینش و ثبت نام علاقمندان   

 12.مصاحبه با فرد داوطلب   

 13.بررسی سوابق و شرایط فرد   

 14.جذب فرد داوطلب به عنوان مسئول عنوان

 این طرح به عنوان یک پیشنهاد مفید به منظور ارائه به نهادهای مربوطه در راستای توسعه شهرستان فهرج در یک بازه میان مدت تا بلند مدت تکمیل و تهیه و اجراء خواهد شد.         

 چشم انداز طرح:

 در راستای اجرای این طرح انتظار میرود دستاوردهای زیر حاصل شود :

 1.ارتقای سطح  در آمد  و اشتغال و تولید در شهرستان

 2.ارتقای سطح آگاهی مردم منطقه پیرامون موارد بهداشت و سلامت و بهداشت محیط

 3.ارتقای رسیدگی به امور بیماران منطقه و بیماران نیازمند

 4.ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل و کاهش آمار کودکان زیر پانزده سال که مجبور به ازدواج هستند

 5.افزایش رسیدگی به خانواده ها و بخصوص کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست د رحوزه معیشت و درمان و تحصیل

 6.برون رفت از وضعیت اجتماعی کنونی پیرامون کاهش آمار زنان سرپرست خانوار و کودکان کار و خیابانی

 7.کاهش سطح اعتیاد ، طلاق و خشونت در شهرستان

 8.افزایش مقابله با بلایای طبیعی و استفاده بهینه از قناتهای منطقه

 9.ارتقای فضای گردشگری و جذب توریست داخلی و خارجی

 10.کاهش سطح فقر فرهنگی

 11.افزایش سطح بسترسازی و آشنایی به حقوق شهروندی مردم منطقه

 12.افزایش توجه مراجع ذیربط کشوری در مساعدت بیشتر اعتبارات و توجه به نیازهای اساسی مردم منطقه

                                                                و من الله التوفیق

 

 

 

 

 

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com