خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی

محیط زیست و منابع طبیعی

03 خرداد 1397

محیط زیست

شهرستان فهرج با پتانسيل هاي جنگلي قابل توجه و مرتع 300 هكتاري كف رودخانه و دشت شاهرخ آباد پیشینه قابل قبولي در خصوص گونه هاي متنوع از پرندگان و حيات وحش خصوصا آهو(گونه جبير) ، گراز و خرگوش داشته است و كماكان گونه هايي از آهو در منطقه شاهرخ آباد موجود مي باشد . رودخانه فهرج با اين جنگل و مرتع در تعامل بوده و زيستگاه خوبي براي حفظ مراقبت و نگهداري اين گونه ها محسوب مي گردد . اما بي توجهي ساليان اخير باعث شده است حيات وحشي در منطقه فراموش شود به طوري كه از لحظ كمي كاهش شديدي در تعداد پرندگان و انواع گونه هاي آهو به چشم مي خورد كه در صورت ساماندهي و فراهم نمودن شرايط زيست گونه هاي بومي منطقه مي توان نسبت به احياء مجدد آن اقدام نمود . مهم ترين چالش در خصوص كاهش تعداد گونه ها مي توان به استمرار خشكسالي ها و عدم توجه به شرب و ايجاد آبش خورهاي دامي و شكار بي رويه اشاره نمود عدم وجود محيط بان در منطقه يكي از اصلي ترين غفلت هاي سال هاي اخير بوده است .

آهوي منطقه از گونه هاي منحصر بفرد آهوي ايراني مي باشد كه در منطقه زيست مي كند . ايجاد آبشخور ، استخدام محيط بانان به همراه تخصيص خودروهاي مناسب و توزيع علوفه در مناطق زيست گاهي حيات وحش منطقه مي تواند به احياء مجدد حيات وحش كمك كند . جمع كلي زيستگاهي حيات وحش در منطقه به استثناء پرندگان حداقل سه هزار هكتار مي باشد . از اصلي ترين اين مناطق مي توان به شاهرخ آباد و رودخانه فهرج اشاره نمود . لازم به ذكر مي باشد پرندگان نادري همچون مرغ مينا در منطقه زيست مي كنند .

زمین شناسی و ژئو مورفولوژی

زمین ساخت عمومی اراضی این منطقه را نهشته های رسوبی (مواد غير متصل یا آواری) مربوط به جدید ترین دوره زمین شناسی یا کواترنری تشکیل می دهد که طی فازهای مختلف توسط آب و باد به منطقه حمل شده است . به طور کلی از مجموعه رسوبات آواری در محدوده مطالعاتی تنها می توان آبرفت ها و باد رفت ها را مشاهده نمود و از سایر نهشته ها اعم از کوهرفت و یخ رفت آثاری قابل مشاهده نمی باشد . به همین دلیل بر روی نقشه های زمین شناسی نیز تنها می توان علامت های al Qt و Qt sd و Qtss را مشاهده نمود که بیانگر مواد آبرفتی و یا باد رفتی به صورت پهنه ها و تلماسه ای می باشند .

اصلی ترین نهشته های رسوبی منطقه را آبرفت های متوسط دانه (Medium grain plain) و ریز دانه (Fine grain plain) تشکیل می دهند . که از جنوب به سمت شمال حوزه از قطر آن ها کاسته می گردد . تشکیل نهشته بادی به صورت پهنه های ماسه بادی و یا تلماسه های گیاهی (نبکا وربدو) در پای بوته ها نوع دیگری از نهشته رسوبی کواترنر است که سن آن ها بسیار جدید بوده و حکایت از تحولات فرسایش بادی در دهه ها و صده های اخیر دارد . با دیدگاه ژئومورفولوژی ، منطقه شامل دو واحد بزرگ ژئومورفولوژی یعنی واحد کوهستان و واحد دشت سر می باشد . با توجه به شرایط اقلیمی فراخشک معتدل در دشت و شرایط اقلیمی خشک سرد در مناطق کوهستانی و همچنین عدم استقرار پوشش گیاهی ، عامل اصلی تغییرات مورفولوژی در واحد کوهستان و تیپ دشت سر فرسایشی مربوط به بارش های رگباری و فرسایش آبی می باشد و در تیپ دشت سر آپانداژ و پوشیده عامل اصلی تغییرات مورفولوژی عامل باد و فرسایش بادی می باشد . به همین دلیل در هر کدام از واحدها و تیپ های ژئومورفولوژی می توان چندین رخساره ژئومورفولوژی حاصل از عمل مورفودینامیک آب و یا باد مشاهده نمود .

 

* جهت مشاهده ادامه مطلب کلیک فرمایید

 

shenhaye ravan3jangal kahoor3jadeh khamoosh 3

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com