خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی

رفاه و تأمین اجتماعی

06 خرداد 1397

 

1-7-3- سازمان تأمین اجتماعی

 

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل (به صورت اختیاری) است . بر اساس قانون ، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می شود و متکی به منابع دولتی نیست . به همین دلیل ، دارایی های و سرمایه های آن متعلق به اقشار تخحت پوشش در نسل های متوالی است . تکیه گاه اصلی این سازمان مشارکت سه جانبه کارفرمایان ، بیمه شدگان و دولت در عرصه های مختلف سیاست گذاری های کلان و تأمین منابع مالی است . اصول و مبانی بیمه گری این سازمان به نحوی تنظیم شده که بین اهداف اصلی آن با اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی کامل وجود دارد . از یک سو رونق فعالیت های تولیدی و صنعتی موجب افزایش جمعیت تحت پوشش بیمه و تقویت منابع مالی این سازمان می شود و از سوی دیگر پوشش بیمه ای کارگران به افزایش اطمینان خاطر ، ایجاد امنیت روحی و سلامت جسمی و در نهایت ارتقای بهره وری نیروی کار منجر می گردد . همچنین همه عوامل که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار می دهد بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است . از جمله این عوامل می توان به حران بیکاری ، افزایش نرخ سالمندی ، بی ثباتی در فعالیت های اقتصادی ، افزایش حوادث سوانح در کشور و رشد روز افزون هزینه های درمان اشاره کرد .

 

1-1-7-3- گزارش وضعیت شعبه اقماری تأمین اجتماعی شهرستان

 

شهرستان فهرج دارای یک شعبه اقمار ی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی شعبه بم بوده که در اواخرسال 1389 شروع به فعالیت نموده است

 

جدول 3-7-1-1-1- آمار بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی در شهرستان به تفکیک نوع بیمه در سال 89

 

اجباری

حرف و مشاغل ازاد

اختیاری

بافندگان و ریسندگان

رانندگان

بیکاری

توافقی

جمع

786

66

-

-

12

-

4

868

 

 

جدول 3-7-1-1-2- مستمری بگیران تأمین اجتماعی شهرستان به تفکیک نوع مستمری در سال 89

 

بازنشسته

ازکارافتاده

بازمانده

تعداد مستمری بگیران

مبلغ کل پرداختی

42

5

75

122

848/817/494 ریال

 

 

2-7-3- بهزیستی

 

سازمان بهزیستی از مهم ترین نهادهای حمایتی دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می نماید . پس از پیروزی انقلاب ، سازمان بهزیستی کشور از ادغام سازمان های خیریه و حمایتی که در این بخش فعالیت می کردند .

 

پس از بررسی و مطالعات شهید گرانقدر دکتر محمدعلی فیاض بخش به سازمان بهزیستی کشور به موجب لایحه قانونی مورخ 24/4/1359 و در جهت تحقق مفاد اصول سوم ، بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ادغام 16 سازمان ، نهاد ، مؤسسه و انجمن تشکیل شد تا با أخذ تدابیر و ارائه خدمات و  حمایت های غیر بیمه ای با حفظ ارزش ها و کرامت والای انسانی و تکیه بر مشارکت مردم و همکاری نزدیک سازمان های ذیربط در جهت گسترش خدمات توانبخشی ، حمایتی ، بازپروری و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و کمک به تأمین حداقل نیازهای اساسی گروه های کم درآمد اقدام نماید .

 

در تیر ماه سال 1383 بر اساس قانون ساختار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ، سازمان بهزیستی کشور به همراه سازمان های تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش منفک و به زیر مجموعه وزارت تأمین اجتماعی ملحق شدند .

 

1-2-7-3- هدف کلی سازمان بهزیستی

 

کمک به افراد معلول و محروم جامعه

 

2-2-7-3- روش رسیدن به هدف کلی

 

با ارائه خدمات توانبخشی ، حمایتی ، بازپروری ، و پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی و تأمین حداقل نیازهای اساسی جامعه هدف با تکیه بر مشارکت مردم و همکاری سازمان های زیربط

 

جدول 3-7-2-2-1- آمار مددجویان بهزیستی شهرستان در سال 1389

 

آمار مددجویان امور اجتماعی فهرج به تفکیک

پشت نوبت

مستمری

5 پرونده

11 پرونده

فوت همسر

26 پرونده

7 پرونده

مطلقه

21 پرونده

34 پرونده

مردان کمیسیونی

4 پرونده

20 پرونده

همسر روانی

26 پرونده

شبه خانواده

1 پرونده

خودسرپرست

4 پرونده

2 پرونده

همسر زندانی

61 پرونده

100 پرونده

جمع پرونده

148 نفر

269 نفر

بعد خانوار

 

 

جدول 3-7-2-2-2- آمار مددجویان بهزیستی شهرستان در سال 1389

 

آمار معلولین شهرستان فهرج به تفکیک معلولیت

جمع

پشت نوبت

خدمات بگیر

مستمری بگیر

200

14

100

86

ذهنی

254

33

162

59

جسمی

71

47

6

18

روانی

43

1

42

نابینا

37

37

ناشنوا

30

8

22

مصروع

3

1

2

ضایعه نخاعی

638

104

347

187

جمع کل

 

 

 

3-2-7-3- اقدامات انجام یافته به افراد معلول از طریق سازمان بهزیستی

 

1)     پرداخت مستمری و کمک هزینه نگهداری

 

2)     پرداخت یارانه به مراکز توانبخشی شبانه روزی در مراکز سالمندان ، بیماران روانی ، معلولین ذهنی .

 

3)     ارائه خدمات توانبخشی در قالب تیم سیار به معلولین و بیماران روانی در منزل .

 

4)     ارائه خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) .

 

5)     حمایت از بیماران مبتلا به فنیل کتونوری .

 

6)     ارائه خدمات معافیت به مشمولینی که کفالت معلول را در خانواده بعهده می گیرند .

 

7)     ارائه خدمات آموزشی در مراکز روزانه به معلولین ذهنی ، بیماران روانی ، جسمی ، سالمندان .

 

8)     پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان

 

9)     پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان

 

10) تأمین و واگذاری وسایل کمک توانبخشی .

 

11) پرداخت حق پرستاری به معلولین ضایعه نخاعی

 

12) پرداخت کمک هزینه کاشت حلزون

 

13) مناسب سازی محیط و مسکن معلولین با هماهنگی سازمان های مربوطه

 

14) ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری به معلولین

 

15) کمک هزینه حساب آتیه معلولین

 

16) بیمه درمانی معلولان و بیماران روانی

 

17) بیمه تکمیلی معلولان و بیماران روانی

 

18) توانمندسازی معلولین و بیماران روانی

 

19) ارائه آموزش مهارت های زندگی به معلولین

 

20) ارائه خدمات توانپزشکی در کلینیک های فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی ، شنوایی شناسی ، بینایی سنجی و ارتوپدی فنی .

 

21) پرداخت هزینه ارتز و پروتز

 

22) پرداخت هزینه های ورزشی معلولین و هماهنگی با واحد تربیت بدنی در این خصوص

 

23) ارائه آموزش به خانواده های بیماران روانی جهت آشنایی بیشتر با مشکلات بیماران و نحوه برخورد با مسائل بیماران

 

 

4-2-7-3- برنامه هایی که برای ارائه خدمات بهتر و تأمین رفاه حال معلولان از سوی بهزیستی صورت گرفته است

 

1)     ارائه خدمات معافیت سربازی

 

2)     پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان

 

3)     ارائه خدمات توانبخشی در روستا از طریق طرح CBR

 

4)     ارائه خدمات توانبخشی به معلولین و بیماران روانی در منزل

 

5)     واگذاری وسایل کمک توانبخشی به صورت رایگان به معلولین

 

6)     واگذاری وسایل بهداشتی مصرفی به معلولین ضایعه نخاعی

 

7)     برگزاری جلسات متعدد با کلیه ارگان ها مخصوصاً شهرداری جهت مناسب سازی اماکن عمومی .

 

8)     ارائه خدمات بیمه تکمیلی به معلولین

 

9)     همکاری با سازمان هلال احمر جهت ساخت ارتز و پرتوز

 

10) ارائه خدمات به معلولین ورزشکار

 

11) پرداخت کمک موردی در قالب کمک هزینه معاش ایاب و ذهاب درمان و ...

 

12) ارائه خدمات آموزشی به مراکز روانی و سالمندان معلولین ذهنی و جسمی .

 

13) برگزاری جلسات آموزشی جهت چگونگی برخورد و کار با معلولین

 

14) برگزاری اردوها و جشن ها از طریق تشکل های همسو با خدمات سازمان و حمایت مالی از تشکل ها

 

15) برگزاری جهت جشن ویژه روز جهانی نابینایان ، ناشنوایان و سالمندان و تجلیل از معلولین موفق .

 

16) معرفی معلولین به مراکز کاریابی جهت اشتغال

 

17) معرفی معلولین به بانک ها و صندوق های طرف قرارداد جهت دریافت وام اشتغال

 

18) پرداخت کمک هزینه ازدواج معلولین

 

19) پرداخت هزینه های سرمایه کار

 

 

 

5-2-7-3- موفقیت سازمان بهزیستی در رفع نیازهای معلولان

 

سازمان بهزیستی جهت رفاه حال معلولین تمامی تلاش خود را در خصوص مذاکره با کلیه سازمان ها ، ادارات و ارگان ها مخصوصاً شهرداری نموده است حتی نمایندگان از بهزیستی به منظور نظارت و همکاری با کارشناسان و مهندسین شهرداری به آن جا اعزام نموده است تا در خصوص مناسب سازی محیط شهری معلولین نظارت داشته باشند .

 

همچنین هماهنگی با اداره برق ، شرکت آب و فاضلاب و گاز در خصوص تخفیف و یا رایگان نمودن هزینه های انشعاب موارد مذکور .

 

راه اندازی تیم های سیار جهت مراجعه حضوری تیم پزشکی در منزل مددجویان و ارائه خدمات .

 

همکاری با سازمان ملل جهت شناسایی و ارائه خدمات به معلولین سایر کشورها .

 

شناسایی معلولین در روستاها با کمک دهیاری ها و آموزش نکات بهداشتی و روان شناسی به خانواده های آنان .

 

راه اندازی کارگاه آب درمانی برای اولین بار در استان کرمان .

 

ارائه خدمات و تسهیلات مالی به مراکز جهت ارائه خدمات به کلیه معلو لین

 

ارائه خدمات مشاوره ای و مددکاری .

 

در خصوص نهضت مسکن مهر بهزیستی 160نفر مددجو ثبت نام نموده . 7 نفر نیز پس از تأیید توسط سازمان برای دریافت زمین به بنیاد مسکن معرفی شده اند که پس از تحویل توسط سازمان بهزیستی ساخت و ساز برای نامبردگان انجام می شود و از اعتبارات سال گذشته یک واحد مسکونی نیمه تمام برای یکی از مددجویان اعصاب و روان با اعتبار 000/000/60 ریال تکمیل گردیده است .

 

در زمینه راه اندازی خیریه ، این شهرستان اقدام به راه اندازی خیریه موسی بن جعفر (ع) شهرستان فهرج نموده که علاوه بر اشتغال آفرینی برای 4 نفر تعداد 200پرونده از پرونده های معلولین شهرستان به این خیریه واگذار شده و همچنین یک طرح اجتماع محور در خصوص مبارزه با مواد مخدر در شهرستان به این خیریه واگذار که در حال اجرا می باشد

 

با توجه به نیاز منطقه و نبود نیروی انسانی کلینیک مددکاری امیدواران شهرستان نیز دایر شده که علاوه بر اشتغال آفرینی برای 2 نفر تعداد 40پرونده از پرونده های امور اجتماعی بهزیستی شهرستان به کلینیک واگذار شد .

 

در خصوص کمک به ایاب و ذهاب معلولین شهرستان مقدار 4700لیتر بنزین بین این مددجویان توزیع گردید .

 

تعداد 1050عدد کالابرگ نیز بین مددجویان بهزیستی توزیع شد

 

در طرح cbr توانبخشی مبتنی بر جامعه تاکنون 1461معلول شناسایی شده که به اداره بهزیستی معرفی و تاکنون نیز تعداد 12کمیسیون به تفکیک نوع معلولیت (جسمی ، ذهنی ، نابینا ، مصروع ، اعصاب و روان) برگزار گردیده است.

در خصوص پیشگیری از معلولیت ها ، طرح تنبلی چشم (کودکان 6-3 سال) در سال 88 در 60مرکز با همکاری آموزش و پرورش ، مرکز بهداشت و مهد کودک های شهرستان برگزار گردید که در این طرح 2079کودک مورد معاینه قرار گرفت و تعداد 270کودک مشکوک تشخیص داده شد که به بینایی سنج و چشم پزشک معرفی شدند و در سال جاری نیز این طرح در 70 مرکز در حال اجرا می باشد .

 

جدول 3-7-2-5-1- واحدهای ارائه دهنده انواع خدمات سازمان بهزیستی شهرستان

 

ردیف

نام واحد ارائه دهنده خدمات

نوع فعالیت

تعداد واحد(مرکز)خدماتی

شهری

روستایی

1

خیریه موسی بن جعفر (ع)

ارائه خدمات مددکاری ، مشاوره ، مشارکت های مردمی وجذب خیرین

1

فهرج

 

2

کلینیک مددکاری امیدواران

ارائه خدمات مردمی ، گروهی ، مددکاری و مشاوره

1

فهرج

 

3

مهد کودک

ارائه خدمات آموزشی ، پرورشی با مجوزرسمی ازسازمان بهزیستی و اداره آموزش و پرورش

2

1

1

4

مراکز خدمات مشاوره تلفنی (خط148)

ارائه کلیه خدمات مشاوره

1

1

 

 

جدول3-7-2-5-2- تعداد مشاورین زن بهزیستی شهرستان

 

نام شهرستان

تعداد کارشناسان واحد

سطح تحصیلات

کارشناس

کارشناس ارشد

دکترا

فهرج

2

1

1

 

 

جدول 3-7-2-5-3- کمک هزینه وزارت رفاه به معلولان ، سالمندان و از کار افتادگان در شهرستان

 

نام شهرستان

میانگین کمک هزینه وزارت رفاه به معلولان ، سالمندان و از کار افتادگان

فهرج

در حوزه توانبخشی ماهیانه مبلغ 000/320ريال و در حوزه اجتماعی با توجه به بعد خانوار کمک هزینه دریافت می کنند

 

6-2-7-3- برنامه های آتی جهت پیشبرد اهداف سازمان

 

 

راه اندازی مجتمع توانبخشی (فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، آب درمانی وسایر خدمات) جهت ارائه خدمات توانبخشی به معلولین تحت پوشش که در خصوص فیزیوتراپی تمام اقدامات اولیه جهت تهیه مکان و تجهیزات انجام پذیرفته و به محض معرفی نیروی متخصص در این زمینه این مرکز راه اندازی خواهد شد.

راه اندازی مرکز ترک اعتیاد که جهت شرکت در دوره آموزشی به استان معرفی شده و هم اکنون در حال دریافت مدرک متادون درمانی جهت راه اندازی مرکز می باشد

راه اندازی خانه سلامت روان محلی با ارائه کلیه خدمات مشاوره فردی و گروهی بر عموم که تمام اقدامات جهت راه اندازی این مرکز انجام پذیرفته و به محض صدور موافقت اصولی از سوی بهزیستی استان فعالیت خود را آغاز خواهد نمود .

برگزاری کلاس های آموزش مهارت های زندگی و پیشگیری از معلولیت ها آسیب های اجتماعی در هر سال

اشتغال زایی برای معلولین و مددجویان تحت پوشش که توانایی انجام کار دارند ولی هیچ گونه سرمایه ای جهت راه اندازی شغل مورد نظرشان را ندارند از طریق پرداخت وام خود اشتغالی ، سرمایه کار ، بیمه خویش فرما و کارفرما و غیره در جهت خودکفایی آن ها اقدامات مثبت انجام گیرد که تعد اد 25 پرونده پشت نوبت دریافت وام خوداشتغالی و سرمایه کار می باشند.

اقدام جهت جلب مشارکتهای مردمی و جذب خیرین با همکاری نهادهای مربوطه جهت کمک به نیازمندان تحت پوشش

با توجه به ثبت نام اینترنتی معلولین و مددجویان در سایت مسکن مهر و ارسال این آمار به استان ، اقدام در جهت ساخت و ساخت مسکن انجام خواهد پذیرفت و تا کنون نیز تعداد 36 نفر جهت ساخت وساز مسکن نام آن ها در اولویت قرار گرفته و اقدامات اولیه نیز در این خصوص انجام پذیرفته است.

تکمیل مسکن وساخت سرویس بهداشتی برای تعدادی از معلولین ومددجویان نیازمند تحت پوشش

راه اندازی مجتمع روستایی و مؤسسه خیریه در بخش نگین کویر شهرستان

ارائه طرح های اشتغالزایی (طرح پرورش دهی بوقلمون ، راه اندازی خوابگاه دانشجویی و بسته بندی خرما) به بهزیستی کشور جهت اشتغالزایی برای زنان و مردان تحت پوشش که توانایی کارکردن داشته ولی سرمایه کافی جهت راه اندازی مشاغل مورد نظر ارائه شده در طرح ها را ندارند که در این خصوص باید اقداماتی از سوی سازمان های مربوطه جهت جذب اعتبارات انجام پذیرد.

 

جدول 3-7-2-6-1- سند راهبردی توسعه ای بهزیستی شهرستان

هدف

نقاط قوت

نقاط ضعف

اهداف بلند مدت

راهبرد ها

کاهش رشد بروز معلولیت ها

طرح آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی

کمبود اعتبارات جهت آگاه سازی عموم و آمار بالای معلولین شهرستان

برگزاری کلاس های آموزشی پیشگیری از ملولیتها و آسیب های اجتماعی جهت ارتقاء سطح آگاهی

توسعه طرح های آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها

کاهش رشد بروز معلولیت ها

اجرای طرح مداخله و غربالگری شنوایی و بینایی

کمبود منابع مالی جهت خرید دستگاه های غربالگری و پراکندگی و وسعت منطقه

توسعه طرح های مداخله و غربالگری

آگاهسازی عموم از طرق پخش بروشور توسط بهزیستی شهرستان

مشارکت بخش های غیر دولتی

خدمات رسانی بهتر به مددجویان

کمبود نیروی انسانی در ادارات

به اجرا رساندن اهداف بهزیستی و توانمند سازی مردم

درگیر کردن بخش غیر دولتی در حوزه فعالیت های سازمان

کنترل رشد اسیب های اجتماعی و عوارض ناشی از آن

طرح آگاه سازی عمومی و افزایش مهارت های زندگی

عدم آگاهی عموم و حل بحران ها و مسائل شخصی و اجتماعی

اجرای کلاس های آموزشی در این خصوص به صورت گروهی

رویکرد پیشگیرانه آسیب های اجتماعی

گسترش برنامه های اجتماع محور

رویکرد پیشگیرانه توانمند ساز و اجتماع محور در برنامه ها

عدم اطلاع و همکاری اجتماعات محلی و منطقه ای در مسائل اجتماعی

درگیر نمودن اجتماع در حل بحران

پیشگیری از آسیب های اجتماعی

حمایت از فعالیت های خیرین و مشارکت های مردمی

افزایش آگاهی عمومی و رسانه های جمعی در این خصوص

عدم وجود خیرین و کمبود مشارکت های مردمی

استفاده از توان و ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت های مردمی

اطلاع رسانی به کلیه ادارات و نهادها در خصوص اعلام جلب مشارکت های مردمی از سوی این سازمان

ارتقاء وضعیت فرهنگی مردم

آگاهسازی عمومی نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعی

حاشیه نشینی و مهاجرت و تهاجم فرهنگی و باور های غلط و غیر منطقی

تغییر نگرشها و باورهای غیر منطقی

برگزاری کلاس های آموزشی گروهی جهت ارتقای سطح فرهنگی مردم

3-7-3- بنیاد شهید و امور ایثارگران

این نهاد بر اساس فرمان مورخ 22 اسفند ماه 1358 امام خمینی(ره) به منظور تجلیل و تکریم از شهدا و جانبازان و ایثارگران و خانواده های مکرم آنان تشکیل شده است .

پس از خاتمه جنگ تحمیلی در سال 1367 به منظور رسیدگی شایسته به امور جانبازان ، مسئولیت اداره امور جانبازان که تا آن زمان تحت پوشش بنیاد شهید بودند با فرمان امام (ره) بر عهده بنیاد مستضعفان قرار گرفت و نام این بنیاد به بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی تغییر یافت . در سال 1369 همزمان با بازگشت آزادگان به آغوش میهن اسلامی ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان زیرنظر نهاد ریاست جمهوری تأسیس و امور مربوط به خانواده های آزادگان که تا آن زمان تحت پوشش بنیاد شهید بودند به این ستاد واگذار گردید . پس از درخواست مسئولان نهادهای ایثارگری بر اساس فرمان مقام معظم رهبری و طبق مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ 19/2/83 تجمیع نهادهای ایثارگران در ساختاری یکپارچه در بدنه دولت به تصویب رسید و به این ترتیب بنیاد شهید و امور ایثارگران شکل گرفت .

شهرستان فهرج دارای 41 شهید ، 38 نفر جانباز بالای 25% و 2 نفر آزاده و بیش از 700 رزمنده می باشد .

4-7-3- کمیته امداد امام خمینی(ره)

کمیته امداد در قالب فعالیت های تأمین مستمری مشمولین طرح مدد جویی تأمین مستمری طرح شهید رجایی ، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به محرومان تحت پوشش و نیازمندان غیر تحت پوشش فراهم اوردن تسهیلات لازم برای ادامه تحصیل دانش اموزان و رسیدگی به مسائل اموزشی و تربیتی دانش اموزان تحت پوشش خود کفایی مددجویان و فعالیت های دیگر خدمات خود را ارائه می دهد . مشمولین طرح مدد جویی کسانی هستند که معمولا به عللی از قبیل بی سرپرستی از کار افتادگی و معلولیت سرپرست و نیز استیصال - درماندگی و بیماری تحت پوشش قرار دارند . مشمولین طرح شهید رجایی را سالمندان روستایی بالای 60 سال سن و افراد تحت تکفل آن ها که به لحاظ داشتن شرایط لازم تحت پوشش قرار گرفته اند تشکیل می دهد . این افراد ماهیانه مبلغی مستمری به صورت نقدی و کالا دریافت می دارند .

وظایف کمیته امداد بر اساس ماده 6 اساسنامه عبارت است از :

الف) بررسی و شناخت انواع محرومیت های مادی و معنوی نیازمندان و تبیین و تعیین نیازهای حمایتی

ب) بررسی و ارائه پیشنهاد ، خط مشی ها ، سیاست های اجرایی ، طرح ها ، برنامه ها و روش های مناسب برای رفع محرومیت های نیازمندان

ج) فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خود اتکا نمودن افراد و خانواده های تحت حمایت و سایر نیازمندان از طریق اشتغال ، اعطای وام آموزش های فنی و حرفه ای

د) ایجاد تسهیلات لازم جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمه های درمانی و اجتماعی اقشار آسیب پذیر

ه) پرداخت مستمری

و) ارائه خدمات فرهنگی به افراد و خانواده های نیازمند و تأمین وسایل آموزشی و کمک آموزشی لازم و تعمیق باورهای دینی

ز) ارائه خدمات مشتاوره و مدد کاری و حمایت های لازم حقوقی و قضایی به افراد و خانواده های نیازمند

ح) حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی

ط) حمایت نیازمندان خارج از کشور بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران

ی) تمهیدات لازم به منظور احیاء فرهنگ انفاق و ایثار

ک) ارتباط با مؤسسات خیریه ، انجمن ها و تشکیلات عام المنفعه مردمی داخل و خارج کشور به منظور تبادل تجربه

جدول 3-7-4-1- وضعیت مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان در سال 1388

شهرستان

تعداد واحد امداد

تعداد روستاهای تحت پوشش

طرح شهید رجایی

طرح مددجویی

تعداد خانوار

تعداد افرالد

تعداد خانوار

تعداد افراد دائمی

تعداد افراد موردی

مبلغ کل

(میلیون ریال)

فهرج

1

71

910

2300

1839

6467

351

15798

کل استان

119

3663

41346

102461

62207

188250

77674

852116

 

 

جدول 3-7-1- فهرست سمن های شهرستان فهرج

نام سمن

تاریخ تأسیس

شماره ثبت

مرجع صدور مجوز

مدیریت

حوزه فعالیت

آدرس

خيريه مهر آفرين پناه عصر

1386/02/09

21015

اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري تهران

نیره ولندیاری

کودکان بازمانده از تحصیل
مادر و کودکان بدسرپرست
مادران و کودکان بی خانمان و مبتلا به اعتیاد
کودکان کار و خیابان

کرمان - فهرج - خیابان مهدی - روبروی لوازم تحریر سروش

كانون هنر خيبر

1393/01/27

171

مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري بم

 

فرهنگی هنری

کرمان - فهرج - بلوار قائم - جنب فرمانداري

كانون فرهنگي اجتماعي مشاورين فاطمه الزهرا (سلام الله علیها)

1390/09/21

146

مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري بم

 

فرهنگی اجتماعی

کرمان - فهرج - خ مقداد - جنب كميته امداد امام خميني (رحمه الله علیه) - کد پستی : 7674111171

خیریه فاطمه الزهرا (علیهاالسلام)

1381/07/16

13

مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري بم

 

نیکوکاری و امور خیریه

کرمان - فهرج - جنب اداره آموزش وپرورش

خیریه موسی بن جعفر (علیه السلام)

1388/11/18

123

مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري بم

 

نیکوکاری و امور خیریه

کرمان - فهرج - بلوار شهدا - کد پستی : 7674116818

 

 

قابلیت ها، تنگناها، چشم انداز، راهبردها، سیاستها و اولویت ها در بخش رفاه و تأمین اجتماعی شهرستان فهرج

 

قابلیت ها در بخش رفاه و تأمین اجتماعی شهرستان فهرج

 

رویکرد رو به رشد استفاده از نیروی متخصص

 

استفاده از توان و ضرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی

 

رویکرد پیشگیرانه توانمند ساز و اجتماع محور در برنامه ها

 

گرایش مردم به استفاده از بیمه های اجتماعی

 

وجود بخش غیر دولتی فعال در حوزه فعالیت های سازمان

 

افزایش آگاهی عمومی و رویکرد رسانه ها به مسائل اجتماعی

 

تنگناها و محدودیت های موجود

 

عدم تناسب ساختار و منابع (مالی و انسانی و ...) با ماموریت ها و اهداف

 

فقدان نظام ارزشیابی و پایش ارائه خدمات

 

تعدد و تنوع وظایف سازمان در حوزه اجتماعی که این امر کیفیت خدمات را خدشه دار می کند

 

حذف معاونت پیشگیری با توجه به گستردگی وظایف

 

ضعف برنامه و نظارت و ارزیابی خدمات مربوط به توانمند سازی

 

عدم وجود نظام اماری منسجم و شفاف جهت شناسایی گروه های هدف

 

آمار بلای جمعیت هدف و روند به گسترش آن با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت از روستاها به شهرها همچنین از آن جا که پیشگیری اولیه از معلولیت ها و انحرافات اجتماعی از وظایف این بخش می باشد بنابراین جمعیت سالم نیز جزء جامعه هدف این بخش می باشد .

 

پایین بودن سطح مهارت های زندگی و مهارت حرفه ای مشکلات کاریابی و اشتغال محدودیت امکان تحصیل و عدم تناسب حمایت ها با میزان نیازها

 

تحولات اجتماعی و اقتصادی سریع در سال های گذشته و افزایش فاصله طبقاتی زمینه پیدایش آسیب های اجتماعی را فراهم نموده است .

 

عدم ثبات و انسجام نهاد خانواده و تزلزل آن علاوه بر به هم زدن تعادل اجتماعی به شیوع و افزایش نرخ اسیب های اجتماعی دامن زده است .

 

ضعف باورها و نگرش های جامعه به ویژه درباره فعالیت های پیشگیرانه

 

وجود ناهنجاریهی اجتماعی از قبیل اعتیاد طلاق بزهکاری و سایر آسیب های اجتماعی حاکی از تضعیف و سستی روابط عاطفی گرم و تضعیف بنیان خانواده است که سیستم خدمات رفاهی و اجتماعی مکلف به رسیدگی و پاسخگویی به این معضلات هستند .

 

پراکندگی تنوع و تعدد سیستم های خدمات اجتماعی

 

سازمان نیافتگی بخش غیر دولتی

 

تعدد مراکز تصمیم گیر در مسائل اجتماعی و تداخل فعالیت ها از جمله درمان اعتیاد و مشاوره و ...

 

افزایش آسیب های اجتماعی و پرونده آسیب های نوپدید

 

حاشیه نشینی مهاجرت و تهاجم فرهنگی

 

عدم توجه کافی مسئولین به رویکرد پیشگیری و توانمند سازی اجتماع محور

 

عدم تخصیص منابع کافی جهت اجرای برنامه های پیشگیرانه از سوی دستگاه های ذیربط

 

پایین بودن سطح پوشش بیمه تأمین اجتماعی

 

چشم انداز و اهداف بلند مدت

 

کاهش رشد بروز معلولیت ها

 

کنترل رشد آسیب های اجتماعی و عوارض ناشی از آن

 

افزایش مشارکت بخش غیر دولتی در فعالیت های سازمان

 

ارتقاء شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی

 

افزایش درامد سرانه در سطح شهرستان

 

ایجاد تعادل در توزیع امکانات و زیر بناهای اقتصادی

 

ایجاد اشتغال مولد و پایدار و کاهش نرخ بیکاری در گروه های هدف

 

ارتقا کیفیت سطح زندگی و شاخص های توسعه انسانی

 

ساماندهی نظام مراکز زیست و فعالیت نظام خدمات رسانی

 

متنوع سازی فعالیت های اقتصادی خانواده های عشایری و ساماندهی به اسکان آن ها

 

ریشه کنی فقر و گرسنگی و بهره مندی همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی

 

گسترش پوشش بیمه های اجتماعی

 

تشکیل واحدهای مشاوره در تمامی زمینه ها

 

ساماندهی بازار کار و توسعه مراکز کاریابی

 

راهبردهای توسعه

 

توسعه طرح های آگاهسازی پیشگیری از معلولیت ها

 

توسعه طرح های مداخله و غربالگری

 

استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی

 

اسنفاده از یافته های پژوهشی در این زمینه

 

توسعه طرح های آگاهسازی عمومی و افزایش مهارت های زندگی

 

گسترش پایگاه های سلامت اجتماعی و گروه های همیار سلامت روان و استفاده از مشارکت مردمی

 

توسعه تعاملات بین بخشی

 

گسترش برنامه های اجتماع محور

 

ارتقاء کیفی فعالیت های پیشگیرانه

 

استفاده از یافته های پژوهشی

 

آگاهسازی جامعه در خصوص فعالیت های سازمان

 

حمایت از فعالیت های خیرین و مشارکت مردمی

 

ایجاد بستر لازم جهت دسترسی سریع و اسان جمعیت نیازمند به خدمات بخش

 

ایجاد امکانات و توزیع عادلانه امکانات متناسب با استعداد و ظرفیت مناطق جهت ارائه خدمات

 

همسو کردن نظام ارائه خدمات حمایتی با ساختارهای فرهنگی اقتصادی سیااسی و اجتماعی

 

رفع موانع ساختاری و ظرفیت سازی برای تسهیل و گسترش مشارکت بخش های مختلف در نظام ارائه خدمات بخش

 

گسترش خدمات مشاوره و مددکاری و روان شناختی

 

نگرش جامع به مفهوم مشارکت مردمی و فراهم اوردن زمینه های مناسب برای نظام مشارکت عمومی و مدد کاری

 

گسترش پوشش حمایتی برای خانواده های زن سرپرست

 

گسترش پوشش حمایتی برای کودکان بی سرپرست

 

الگو سازی از کار افرینان و ترویج فرهنگ و روحیه کار افرینی در گروه های هدف

 

زمینه سازی برای توسعه کمی و کیفی نهادهای غیر دولتی عهده دار مسئولیت های اجتماعی در جهت توانمند سازی گروه های مختلف اجتماعی

 

پیشگیری کاهش و کنترل اسیب های اجتماعی

 

تقویت و تحکیم بنیان خانواده از طریق خدمات آموزش و بالا بردن مهارت های جامع زندگی خانوادگی و خدمات مشاوره

 

پیشگیری از معلولیت ها و توانبخش معلولین

 

نظام مند نموندن ارائه خدمات حمایتی جهت ایجاد بستر لازم برای اشتغالزایی

 

گسترش برنامه های اشتغال حمایت شده برای خانواده های زن سرپرست و سایر اقشار نیازمند

 

گسترش مراکز خدمات توانبخشی در قالب بخش غیر دولتی

 

تدوین و اجرای طرح جامع پیشگیری از معلولیت ها

 

حمایت مالی در زمینه تجهیز راه اندازی و تأسیس مراکز غیر دولتی

 

سیاست های کلی شهرستان

 

بهبود وضعیت معیشتی معلولین شهرستان

 

کاهش آسیب های اجتماعی خانواده ها

 

افزایش پوشش بیمه ای در سطح شهرستان

 

تلاش در جهت توانبخشی معلولین شهرستان

 

اقدامات اولویت دار

 

احداث مرکز حمایتی در شهرستان

 

تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات بهزیستی

 

تأمین نیروی انسانی

 

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com