خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی

چگونه می توانم کمک کنم

11 دی 1348

آدرس خیریه: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده - خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

شماره تماس: 03444280434

حساب سادات بانک کشاورزی موسسه خیریه موسی ابن جعفر (ع) فهرج

شماره حساب

884131753

شماره شبا

IR590160000000000884131753

حساب آرد و نان بانک کشاورزی موسسه خیریه موسی ابن جعفر (ع) فهرج

شماره حساب

884131764

شماره شبا

IR530160000000000884131764

حساب سایر کمک ها بانک ملی موسسه خیریه موسی ابن جعفر (ع) فهرج

شماره حساب

111369172000

شماره کارت

6037991899933670

به نام موسسه خیریه و غیرانتفاعی موسی بن جعفر (ع)

 

 جلب مشارکت های خیریه ای انجام شده و در حال انجام

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com