خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی
-->

حمایت های معیشتی شهرستان فهرج

 

حمایت های معیشتی شهرستان فهرج

خیریه موسی بن جعفر (علیه السلام) با کمک های خیرین و حمایت های برخی از خیریه ها در سایر استان ها سعی نموده بخشی از مشکلات معیشتی قشر آسیب دیده را تا رسیدن به وضعیت مطلوب و خودکفایی بر اساس امکانات و میزان حمایت ها را حل نماید که به برخی از موارد به شرح ذیل اشاره می گردد:

1)    تهیه و توزیع آرد و نان

2)    توزیع گوشت گوسفند

3)    توزیع پوشاک و البسه

4)    توزیع کفش

5)    کمک هزینه های درمانی

6)     حمایت از سادات

7)    حمایت از افراد بدون شناسنامه

 

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com