خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی

ثبت اطلاعات مددجویان

کد پرونده
ورودی نامعتبر

گروه
ورودی نامعتبر

نام*
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی*
ورودی نامعتبر

نام پدر*
ورودی نامعتبر

کد ملی*
ورودی نامعتبر

جنسیت
ورودی نامعتبر

محل تولد
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد*
/ / ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر

وضعیت کفالت
ورودی نامعتبر

تعداد افراد تحت تکفل
ورودی نامعتبر

تعداد فرزند
ورودی نامعتبر

تحصیلات
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر

پیش شماره
ورودی نامعتبر

شماره تلفن ثابت
ورودی نامعتبر

تلفن همراه*
ورودی نامعتبر

نام شهرستان
ورودی نامعتبر

نام شهر
ورودی نامعتبر

نام بخش
ورودی نامعتبر

نام روستا
ورودی نامعتبر

آدرس منزل
ورودی نامعتبر

وضعیت تحصیلی
ورودی نامعتبر

وضعیت اشتغال
ورودی نامعتبر

شغل
ورودی نامعتبر

هزینه درآمد خانواده
ورودی نامعتبر

بیمه
ورودی نامعتبر

نوع بیمه
ورودی نامعتبر

وضعیت سلامت
ورودی نامعتبر

شرح بیماری و معلولیت
ورودی نامعتبر

شرح درخواست
ورودی نامعتبر

کد امنیتی*
کد امنیتی
  کد جدیدورودی نامعتبر

googlemap

 
 
آدرس: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده
خیریه موسی بن جعفر علیه السلام
تلفن تماس: 03444280434

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com