خدمات ما

خدمات ارائه شده توسط خیریه موسی بن جعفر علیه السلام - بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1401

 آموزش و توان افزایی

ارائه خدمات آموزشی و توان افزایی

فعالیت های نیکوکارانه

ارائه خدمات نیکوکاری و معیشت

خانه سلامت فهرج

ارایه خدمات سلامت و بهداشتی

مشاورین اجتماعی

خدمات مشاوره اجتماعی

هم افزایی خیریه ها

ستاد هم افزایی خیریه ها

چگونه می توانم کمک کنم

ارائه کمک های مالی

چگونه می توانم کمک کنم

19 ارديبهشت 1400

آدرس خیریه: کرمان - فهرج - خیابان عمار - کوچه شهید شهمرادزاده - خیریه موسی بن جعفر علیه السلام

شماره تماس: 03444280434

خانم محمدزاده: 09385106187

آقای یوسف پور: 09136555155 

 

1)حساب ویژه فقرزدایی مناطق روستایی

شماره حساب بانک ملی فهرج

0111369172000

شماره شبا

IR70170000000111369172000

شماره کارت

6037991899933679

2) حساب ویژه خرید و توزیع آرد و نان

شماره حساب بانک کشاورزی فهرج

884131764

شماره شبا

IR530160000000000884131764

3)حساب ویژه کمک های عمرانی

شماره حساب بانک کشاورزی فهرج

884131753

شماره شبا

IR590160000000000884131753

شماره کارت

6037707000331177


 

به نام موسسه خیریه و غیرانتفاعی موسی بن جعفر (ع)

 جلب مشارکت های خیریه ای انجام شده و در حال انجام

googlemap

 

 

ایمیل: fahrajkhairieh@gmail.com

کلیه حقوق متعلق به مؤسسه خیریه موسی بن جعفر(ع) فهرج کرمان می باشد.